พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

แบบรองเท้าที่แนะนำสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฏีบัณฑิต

แบบรองเท้าที่แนะนำสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฏีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง