พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

แบบรองเท้าที่แนะนำสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฏีบัณฑิต