พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ระหว่างวันที่ 6 - 9  มกราคม 2560
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 

ข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ