พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

วิดีโอขั้นตอนการฝึกซ้อมรับปริญญา