พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

แผนที่ เส้นทางการเดินทางสู่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ