พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม