พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

การแต่งกายของอาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ

การแต่งกายของอาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ
 
การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร

  1. อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารพิธี สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวหรือชุดขอเฝ้า
  2. อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับแถวบัณฑิต สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวหรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสีกรมท่า และสวมครุยวิทยฐานะ
  3. อาจารย์ที่นั่งเป็นแขกผู้มีเกียรติ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า และสวมครุยวิทยฐานะ
  4. อาจารย์และบุคลากรหญิงที่ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ และสวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
  5. ติดบัตรอนุญาต

 
การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติ
1ชาย

-   สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม
-   ปิดโทรศัพท์มือถือ
-   สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
-   ติดบัตรอนุญาต

2. หญิง

-   สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสากลนิยม
-   สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ พร้อมสวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
-   ไม่นำกระเป๋าถือเข้าไปในอาคารพิธี
-   ไม่นำกระเป๋าถือเข้าห้องพิธี
-   ปิดโทรศัพท์มือถือ
-   สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
-   ติดบัตรอนุญาต