พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

การแต่งกายของบัณฑิต

การแต่งกายของบัณฑิต
 
การแต่งกายของบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ

  1. บัณฑิตชาย

-   สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย
-   สวมกางเกงขายาวและเสื้อสูททรงสุภาพสีเดียวกัน (สีกรมท่า)
-   ผูกเนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-   ใส่เข็มขัดสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-   สวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย
-   สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ
-   ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
-   สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)
-   ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา

  1. บัณฑิตหญิง

-   สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่รัดรูป กลัดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกเม็ดของกระดุมเสื้อและคอเสื้อ และติดเข็มมหาวิทยาลัย
-   สวมกระโปรงทรงเอสีกรมท่ายาวคลุมเข่า
-   ใส่เข็มขัดสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-   สวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย (แบบเต็มตัว)
-   สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ
-   สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)
-   ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา
-   บัณฑิตหญิงที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง ให้ใช้เสื้อสีขาวคอเชิ้ตต่อกับกระโปรงสีกรมท่า ติดซิปหลัง
-   การทำผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย
 
 การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ

  1. ข้าราชการพลเรือน

-   สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
-   สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)
-   ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา
-   การทำผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)

  1. ข้าราชการตำรวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร

-   สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว
-   สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)
-   ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา
-   คาดกระบี่กับสามชาย หรือสายกระบี่
-   นำถุงมือสีขาวไปด้วย
-   การทำผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)

  1. ข้าราชการตำรวจและทหาร ชั้นประทวน

-   สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด (ชุดสำหรับเข้าเฝ้า)
-   สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)
-   ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา
-   คาดกระบี่กับสายกระบี่ (ถ้ามี)
-   นำถุงมือสีขาวไปด้วย
-   การทำผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)
 
 
 
การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  1. บัณฑิตกิตติมศักดิ์ชาย

-   สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ
-   สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสีกรมท่า หรือชุดสูทสีสุภาพ
-   สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)
-   ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา

  1. บัณฑิตกิตติมศักดิ์หญิง

-   สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ
-   สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน
-   สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่เปิดหัว ไม่มีลวดลาย สวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
-   สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)
-   ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา
 
หมายเหตุ
บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของศาสนาสามารถกระทำได้ โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา