พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต รุ่นที่ 40 

ระหว่างวันที่ 2 - 5 มกราคม 2560

และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม