พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

วิดีโอขั้นตอนการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่