พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560