พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

แบบทรงผมที่แนะนำสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฏีบัณฑิต หญิง