พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

แบบทรงผมที่แนะนำสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฏีบัณฑิต หญิง

แบบทรงผมที่แนะนำสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฏีบัณฑิต หญิง ในธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง