พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

แบบทรงผมที่แนะนำสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฏีบัณฑิต หญิง