พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตปริญญาโท และ ปริญญาเอก