พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

เอกสารหมายกำหนดการเสด็จ พระราชทานปริญญาบัตร