พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

กำหนดการรับ - คืน ชุดครุยบัณฑิต รุ่นที่ 41