พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 42 ประจำปี 2563