พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

ตารางเวลาการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 40

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ศาลาที่พักผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตารางการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ดาวโหลดที่นี่ /Uploads/files/Photo.pdf