พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

กําหนดการพิธีฝึกซ้อมรบพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี 2558