พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  • เชียงใหม่
  • เชียงราย
  • ลำปาง
  • อุตรดิตถ์
  • กำแพงเพชร
  • นครสวรรค์
  • พิบูลสงคราม
  • เพชรบูรณ์

สกู๊ปพิเศษ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง

แนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิต