พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตรุ่นที่ 41

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตรุ่นที่ 41

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560   ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอ แม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่

คลิก : http://www.academic.cmru.ac.th/graduate60/