พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 41