พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

กำหนดการเวลาการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แยกตามหลักสูตร