พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร

ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ผ่านทางระบบรายงานตัว มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เฉพาะผู้ที่ชำระเงินผ่านทางธนาคารตามกำหนดระยะเวลาเท่านั้น

ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนซ้อมรับปริญญาบัตร ผ่านทางระบบรายงานตัว (http://www.psru.ac.th/Degree_57/Degree/Main.php) มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เฉพาะผู้ที่ชำระเงินผ่านทางธนาคารตามกำหนดระยะเวลาเท่านั้น
1. กรณีบัณฑิตลงทะเบียนผ่านทางระบบแล้วแต่ "ไม่ได้ชำระเงิน" ถือว่าสถานะการลงทะเบียนยังไม่สิ้นสุด 
2. กรณีต้องการเลื่อนรับ ขอให้ติดต่อ กองบริการการศึกษา โทร. 055-267098 ค่ะ