พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

ประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2558 และเอกสารหมายเลข 1-5 เป็นเอกสารที่จัดส่งให้บัณฑิตตามที่อยู่ที่ให้กับมหาวิทยาลัย

ประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2558 และเอกสารหมายเลข 1-5 เป็นเอกสารที่จัดส่งให้บัณฑิตตามที่อยู่ที่ให้กับมหาวิทยาลัย หากบัณฑิตท่านใดไม่ได้รับหนังสือไม่ต้องตกใจนะคะ เพราะบัณฑิตทุกคนจะต้องเข้าระบบเพื่อรายงานตัว เพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมรับปริญญาได้ที่http://www.psru.ac.th/Degree_57/Degree/index.php พร้อมทั้งชำระเงิน ภายในไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2558