พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

แจ้งการปรับเปลี่ยนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ

แจ้งการปรับเปลี่ยนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ เป็นวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รับฯวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นะคะ สำหรับความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

แจ้งการปรับเปลี่ยนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ เป็นวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รับฯวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นะคะ สำหรับความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ