พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

สารบัญหลัก งานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีเว็ปสารบัญหลัก สำหรับงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในทุกๆ ปี ข้อมูลในเว็บนี้ จะเป็นปัจจุบันที่สุด ขอให้บัณฑิตของราชภัฏเชียงรายเข้าไปตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองที่ http://rgr.crru.ac.th/

สารบัญหลัก งานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
http://rgr.crru.ac.th/