พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง

ข่าวสารและจุดจอดรถภายในงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ติดตามข่าวสารและจุดจอดรถภายในงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อัพเดททุกๆ 30 นาที ได้ ผ่านทาง QR CODE Line Office โดยกลุ่มงานจราจรพระราชพิธี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม